* SẢN PHẨM NỔI BẬT *

Nấm sò

Nấm sò tươi

12,500 

Nấm mộc nhĩ

Nấm Mộc nhĩ

12,000 

Nấm linh chi

Nấm Linh Chi

800,000 

Sản phẩm bán chạy

Nấm Hương

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Nấm sò

Nấm sò tươi

12,500 

Nấm mộc nhĩ

Nấm Mộc nhĩ

12,000 

Nấm linh chi

Nấm Linh Chi

800,000 

Sản phẩm bán chạy

Nấm Hương

Nấm sò

Nấm sò ruốc

300,000 

Nông sản sạch

Gạo Khẩu Nua Lếch

45,000 

Nấm linh chi

Nấm mộc nhĩ tươi

300,000 

Chưa phân loại

Trà Linh Sâm HG

160,000 

* SẢN PHẨM MỚI *

Chưa phân loại

Mộc Nhĩ thái sợi HG

25,000 

Chưa phân loại

Giò Nấm HG

50,000 

Chưa phân loại

Trà Linh Sâm HG

160,000 

Nông sản sạch

Gạo Khẩu Nua Lếch

45,000 

SẢN PHẨM MỚI

Chưa phân loại

Mộc Nhĩ thái sợi HG

25,000 

Chưa phân loại

Giò Nấm HG

50,000 

Chưa phân loại

Trà Linh Sâm HG

160,000 

Nông sản sạch

Gạo Khẩu Nua Lếch

45,000 

Sản phẩm bán chạy

Nấm Hương

Nấm linh chi

Nấm Linh Chi

800,000 

Nông sản sạch

Gạo tám nếp

30,000 

Nông sản sạch

Gạo tám thơm

30,000 

Nấm sò

Nấm sò tím

70,000 

Nấm sò

Nấm sò ruốc

300,000 

Nấm sò

Nấm sò tươi

12,500 

Nông sản sạch

Gạo Khẩu Nua Lếch

45,000 

Nông sản sạch

Gạo tám nếp

30,000 

Nông sản sạch

Gạo tám thơm

30,000 

Nông sản sạch

Gạo tám thơm

30,000 

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho chúng tôi để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho chúng tôi để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay