HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỢP GIANG

Sứ mệnh Tầm nhìn Hoạt động Thành tích

Sản phẩm bán chạyXem tất

Nấm sò

Nấm sò tươi

12,500 

Nấm mộc nhĩ

Nấm Mộc nhĩ

12,000 

Nấm linh chi

Nấm Linh Chi

800,000 

Sản phẩm bán chạy

Nấm Hương

Nấm sò

Nấm sò ruốc

300,000 

Nông sản sạch

Gạo Khẩu Nua Lếch

45,000 

Nấm linh chiXem thêm

Nấm linh chi

Nấm Linh Chi

800,000 

Nấm linh chi

Mộc nhĩ lai

80,000 

Nấm linh chi

Nấm mộc nhĩ khô

160,000 

Nấm linh chi

Nấm mộc nhĩ tươi

300,000 

Nấm mộc nhĩXem thêm

Nấm mộc nhĩ

Mộc nhĩ rừng

500,000 

Nấm mộc nhĩ

Mộc nhĩ tự nhiên

200,000 

Nấm linh chi

Nấm mộc nhĩ khô

160,000 

Nấm mộc nhĩ

Nấm Mộc nhĩ

12,000 

Nấm sòXem thêm

Nấm sò

Nấm sò tím

70,000 

Nấm sò

Nấm sò ruốc

300,000 

Nấm sò

Nấm sò tươi

12,500 

Nông sản sạchXem thêm

Nông sản sạch

Gạo Khẩu Nua Lếch

45,000 

Nông sản sạch

Gạo tám nếp

30,000 

Nông sản sạch

Gạo tám thơm

30,000 

Tin tức Sự kiện