GIỚI THIỆU

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Giang, thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Xem thêm

SỨ MỆNH

Nội dung đang cập nhật… Nội dung đang cập nhật… Nội dung đang cập nhật… Nội dung đang cập nhật… Xem thêm

TẦM NHÌN

Nội dung đang cập nhật… Nội dung đang cập nhật… Nội dung đang cập nhật… Nội dung đang cập nhật… Xem thêm

Nấm sò

Nấm sò tươi

12,500 

Nấm sò

Nấm sò tím

70,000 

Nấm sò

Nấm sò ruốc

300,000 

Nấm linh chi

Nấm Linh Chi

800,000 

Nấm linh chi

Mộc nhĩ lai

80,000 

Nấm linh chi

Nấm mộc nhĩ tươi

300,000 

Nấm linh chi

Nấm mộc nhĩ khô

160,000 

Nông sản sạch

Gạo Khẩu Nua Lếch

45,000 

Nông sản sạch

Gạo tám nếp

30,000 

Nông sản sạch

Gạo tám thơm

30,000