VINH DANH HTX HỢP GIANG

Tích cực triển khai đề án

Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020 được triển khai thực hiện theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện đề án là gần 22 tỷ đồng, đến nay đã bố trí trực tiếp từ ngân sách địa phương hơn 1,4 tỷ đồng, từ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2,8 tỷ đồng.

Để đẩy mạnh quá trình thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), từ đầu năm 2018 đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị khởi động đề án, tuyên truyền về mục tiêu, nội dung của đề án OCOP; khảo sát, điều tra đánh giá các sản phẩm truyền thống trên địa bàn; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ được lựa chọn vào hệ thống tổ chức OCOP, tập huấn hướng dẫn đăng ký sản phẩm; lựa chọn ý tưởng. HTX DVNN Hợp Giang cũng là một trong các đơn vị được lựa chọn tham gia chương trình OCOP với Sản phẩm Nấm sò Hợp Giang được sản xuất và nuôi trồng tại thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn với công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại đảm bảo quy trình khép kín, do Viện di chuyền Nông nghiệp Việt Nam chuyển giao công nghệ. Sản phẩm đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5322:1991 (CODEX STAN 38-1981) về nấm ăn và sản phẩm nấm ăn. Nguyên liệu sạch được sử dụng từ sản phẩm phẩm hữu cơ (rơm, rạ, mùn cưa) tại địa phương, sử lý theo quy trình khép kín từ ủ nguyên liệu – phối trộn – đóng bịch – hấp khử trùng – cấy giống – ươm sợi – nuôi trồng đến thu hái, sơ chế và đóng gói….Tổng kết chương trình Ban tổ chức đã nhận được 76 sản phẩm của 56 tổ chức, cá nhân đăng ký. Qua đánh giá, xếp hạng cấp huyện, thành phố có 48 sản phẩm được xếp hạng từ 3 sao đến 4 sao và được tham gia phân hạng OCOP cấp tỉnh. Tại vòng đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh có 45 sản phẩm tham gia, kết quả chấm điểm 32 sản phẩm đạt 3 sao, 5 sản phẩm đạt 4 sao, 6 sản phẩm đạt 2 sao không đưa vào công nhận, xếp hạng cấp tỉnh và 2 sản phẩm chưa đủ giấy tờ, thủ tục nên không đánh giá.

Sản phẩm nấm sò của HTX DVNN Hợp Giang tham gia chương trình đã được công nhận đạt 3 sao cấp tỉnh. Và HTX cũng vinh dự là một trong 7 đơn vị được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong quá trình triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã phường một sản phẩm” năm 2018. Với những thành tích đã đạt được là một nguồn cổ vũ động viên to lớn cho những cố gắng của tập thể toàn bộ các thành viên của HTX, cũng là một minh chứng rất cụ thể khảng định chất lượng của sản phẩm nấm do đơn vị sản xuất. Trên cơ sở những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới HTX DVNN Hợp Giang sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển hơn nữa để tạo ra các dòng sẩn phẩm từ nấm sạch, an toàn, giàu dinh dưỡng, tiếp tục tạo thêm công ăn việc làm cho bà con, góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm tại địa phương, trở thành Hợp tác xã tiên phong trong việc sản xuất nấm gắn với chuỗi giá trị, áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trở thành đơn vị hàng đầu trong việc sản xuất và chuyển giao công nghệ nuôi trồng nấm, đến năm 2020 cung ứng chiếm lĩnh 90% thị trường trong tỉnh và khẳng định thương hiệu tại thị trương ngoài tỉnh.